RESTAURANTS

ร้านอาหารในโรงแรมBIG BITE

ร้านอาหารบิ๊กไบท์


ร้านอาหารไทย และต่างประเทศ

มื้อเช้า กลางวัน เย็น

เปิดบริการทุกวัน : วันจันทร์ - อาทิตย์

06.30 น. - 21.00 น.


@bigbitethongtarin 

088-103 2383ONLINE MENU
MAPLE

ร้านอาหารจีน เมเปิ้ล


ร้านอาหารจีน

มื้อกลางวัน เย็น

เปิดบริการทุกวัน : วันจันทร์ - อาทิตย์

06.30 น. - 21.00 น.


@bigbitethongtarin 

089-091  4097ONLINE MENU

BEER GARDEN

สวนอาหาร เบียร์การ์เด้นท์สวนอาหาร

มื้อกลางวัน เย็น ดึก

เปิดบริการทุกวัน : วันจันทร์ - อาทิตย์

07.00 น. - 02.00 น.

BEER Garden

044-514281


ONLINE MENU